JUNTA DIRECTIVA

logo webPresidente – José L. González Pampín
Vicepresidente – Vicente Campos Rubio
Secretario – Jaime Naveira Pedreira
Tesorero – Manuel Pernas del Rio
Vocal – Mº Nelly Varela Palleiro
Vocal – Rafal Fernández Fernández
Vocal – Isabel Tizón Iglesias